Тунелът под "Шипка" и новият "обходен" път на Габрово, който минава през града?!, но заобикаля законите!
Този уебсайт документира беззаконието на политици и институции както и отказа на съда и прокуратура да възстановят законността!

Сайтът показва много доказателства за катастрофални екологични проблеми и икономическа необоснованост на проекта за тунел под "Шипка" и обход на Габрово.
Проектът за тунел под "Шипка" и обход на Габрово, чието изпълнение е започнато през 2015 г. и който е обект на разглеждане в този уебсайт, е същият проект отхвърлен през 1993 г.
Сайта е в процес на изграждане.
Машинен превод:

Документи, писма и жалби

В тази секция са публикувани писма, жалби, съдебни процедури, екологични експертизи и т.н.

Важно, направената "Екологична експертизна оценка на въздействието върху околната среда на обект: I-5 Габрово-Шипка с тунел под Стара Планина" изготвена от проф. ктн. инж. Никола Николов и десет членен екип, включително проф. кмн. д-р. Мирчо Мирчев, проф. ктн. инж. Живко Николов, доц. ктн. и магистър по математика инж. Мариана Мараджиева, от юни 1993г, София, е отказана да бъде взета под внимание, както и предоставена (вижте документa за отказ), въпреки наши искания пред следните институции:
 1. Община Габрово, с предишен кмет Томислав Дончев, и настоящ кмет Таня Христова
 2. Агенця Пътна Инфраструктура (АПИ), управителен съвет с председател Лазар Лазаров
 3. Виш Администратижен Съд (ВАС), по административно дело No: 6941/2012г.
Основната част от документа, който посочва съществени вреди за околната среда ни беше предоставена от не-официален източник в помощ за борбата против този вреден проект.

Cлед като "Експертите" от Агенця пътна инфраструктура (АПИ) не намират проекта за разрушителен, де-факто те обявяват експертизата на проф. ктн. инж. Никола Николов и неговият десет члененнен екип от учени, за невярна и следователно учените от екипа за некомпетентни! В същото време "Експертите" от Агенця пътна инфраструктура (АПИ) отхврлят идеята за Западен обход на Габрово на световно известния архитект Мусман, т.е. идеята на арх. Мусман е некадърност. - t.e. nikadyrnici В същото време "Експертите" от Агенця пътна инфраструктура (АПИ) ne sa napravili alternativi. - t.e. marzeliwci


Автентичността на публикуваните документи може да бъде потвърдена чрез посочените връзки под тях както е обяснено:
Научете повече за автоматична автентикация на документи   |   Научете повече за ръчна автентикация на документи
Автоматична автентикация на документи
За автоматична автентикация, моля щракнете върху връзката "Автентикирайте сега", намираща се в близост до документа. Ще се отвори нов прозорец на браузър, в който URL на документа (файла за удостоверяване) и неговия подпис (намиращи се на този уебсайт), както и публичният ключ за автентикация на свидетеля (на неговия уебсайт), ще бъдат попълнени в съответните полета. Моля, проверете URL на файловете и натиснете бутон "Автентикирайте сега". За информация свойствата на документа, подписа, публичния ключ и свидетеля могат да бъдат видяни в раздела за ръчно удостоверяване.
Ръчна автентикация на документи
Свалете документа и неговия подпис, като щракнете с десния бутон на мишката върху съотвените връзки и изберете опция "Save As". Свалете публичния ключ от уебсайта на свидетелващият уебсайт, като използвате връзката към него, или посетите сайта и свалите публичния ключ от там. След като свалите тези файлове, използвайте Act On File, или друг подобен софтуер, за да удостоверите документа. Моля забележете, че ако използвате Act On File, не е необходимо да сваляте публичния ключ на свидетеля, а вместо това можете да предоставите неговия URL на софтуера.

Документи 1993

 1. Екологична експертизна оценка от Юни 1993 г. Експертизата оценява проекта за Западен обходен път на Габрово и тунел "Шипка", като създаващ изключително много и големи екологични проблеми. Тя е използвана в Общественото обсъждане на проекта през 1993 година, след което проектът бива отхвърлен и неговата реализация спряна. Експертизата обаче не присъства в документацията съпровождаща Доклада за ОВОС на текущия проект (към 2009 г.), въпреки че той е същият проект от 1993 година, и тя не е представена в документацията на проекта и обществените обсъждания за него. В секция Голямата картина в детайли е показано как експертизната оценка се вписва в общата ситуация на проекта.

  1993 г., юни - Екологичната експертизна оценка е изготвена от проф. ктн. инж. Никола Николов и десет членен екип, включително проф. кмн. д-р. Мирчо Мирчев, проф. ктн. инж. Живко Николов, доц. ктн. и магистър по математика инж. Мариана Мараджиева. Оценката не включва кварталите Велчевци и Чехлевци. Публикуваният документ е придобит по неофициален път и е с липсващи страници. Отговорните лица не предостаят документа на обществените обсъждания от 2010 и 2012 г. Кмет Томислав Дончев също отказва да предостави документа, както и другите документите от Общественото обсъждане от 1993 г. - вижте писмо с отказ от него.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи 1995 - 1996
и съпровождащи документи от други години

 1. Карта на която е отразен Западен обходен път на Габрово (с набедена злоупотреба). Тя е Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП) на гр. Габрово, изготвен 1995г. и одобрен през 1996г.

  1995 г. - Тази карта е била незаконно променена, специфично в частта на трасето на Западен обходен път (черното трасе в лявата част на картата) е било добавено в последствие след приключване на процедурите по приемане и одобрение.
  1. Линиата на Западен обходен път (черното трасе) не е отбелязана в легендата. В легендата още липсва обозначение на клас за този вид път.
  2. В заданието и в съпътстващата го документация за изработването на ГКТП на гр. Габрово няма заложена промяна на трасето на Западен обходен, както и в заповед No 528 на кмета на Габрово Николаи Дачев.
  3. В Общият градоустройствен план на Габрово от 1981г. не съществува трасе, преминаващо през кв. Велчевци.
  4. При инспекция на подписа в горния ляв ъгъл на картата се вижда, че подписа е ПОД черната линия, което е допълниотелно доказателство, че черната линия е нанесена СЛЕД одобрението на плана. За това е сезирана полицията и прокуратурата и тече разследване с искане за експертиза. Бележка: Снимката размазана, тъй като е направена с потребителски фотоапарат преди да се установи наличието на злоупотреби. След това достъп до картата е прдоставен на граждани само след съдебен иск, дело и решение, но общинските чиновници не позволяват заснемането както на тази карта така и на Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Заповед за одобрение на промени в Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г, от която се вижда че няма промяна на трасето на Западен обходен път, тъй като такава промяна за Западен обходен път не се споменава.

  1996 г., юни - Сравнявайки трасето на обхода в Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г. и Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП) се виждат огромни непредвидени (нерегистрирани) промени в ГКТП.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Общ градоустройствен план на Габрово от 1981г. Планът е представен тук за сравнение на трасето на Западен обходен път, спрямо подчиненият на него Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП), в който трасето след (детелина) Поповци, в ляво на плана е съществено променено.

  1981 г. - Тази ниско-качествена снимка на Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г., който е с приблизителни размери 200 x 150 cm) е направена от общинските чиновници и е приложена към адм. дело No.89/2015г.-АС Габрово като A4 разпечатка. Общината отказва на гражданите възможността да направят качествено копие, както и предоставянето на такова, въпреки че има съдебен иск, дело и решение на съда. Отказ на гражданите за притежание на качествено копие на градския план е също така направен и за Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП) на Габрово. Повечето, ако не и всички градове в България имат висококачествени планове качени на Internet, освен Габрово!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 4. Протокол от 1995г., с който Общински съвет приемат програмата задание за измененията на Общия градоустройствен план от 1981г.

  1995 г., февруари - От този протокол се вижда че изобщо няма заложени промени на трасето на Западен обходен път, които обаче се виждат при сравнение на Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г. и Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП).
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Жалба Икономическа Полиция ОДМВР - Габрово, с която се сезира полицията във връзка с видимите незаконни подправки в Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП) на гр. Габрово

  2015 г., септември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2008

 1. Заявление от гражданите на засегнатите квартали на гр. Габрово до кмет Томислав Дончев, с искане да защити гражданите, тяхното здраве, благоденствие и собственост, както и околната среда от този разрушителен проект.

  2008 г., октомври - Кметът Томислав Дончев не си свърши работата като служител на народа да защитава гражданите и решава проблемите. Томислав Дончев работи изцяло против интересите на гражданството. Гражданите също намират, че поведението на Томислав Дончев е арогантно и неподходящо, и настоява неговата отставка от всякакви обществени длъжности и разследване за корупция. Вижте документите Въпроси от граждани на засегнатите квартали към кмет на Габрово Томислав Дончев и Писмо от кмет Томислав Дончев, с отказ да предостави документите от Общественото обсъждане от 1993 г.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Petition to The Committee on Petitions Of the European Parliament

  2008 г., октомври - Петиция изпратена до Европейката комисия, която генерира многобройна кореспонденция но без ефект към 2016г.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Заявление от инициативени комитети от засегнатите квартали до парманентарна комисия по жалбите и петициите, защото проектът за западен обходен път преминава през четири квартала на гр. Габрово.

  2008 г., октомври
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 4. Петиция от гражданството в засегнатите квартали срещу преминаването на Западен обходен път на Габрово през техните четири квартала, до Министерство на регионалното развитие, м-р Асен Гагаузов.

  2008 г., октомври
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Въпроси от граждани на засегнатите квартали към кмет на Габрово Томислав Дончев във връзка с проектиране и реализиране на "Западен обходен път на гр, Габрово". НЯМА ПИСМЕН ОТГОВОР!!!

  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 6. Отговор от Министерство на околната среда и водите на петиция от гражданството в засегнатите квартали, че не ги интересува и не прояват заинтересованост въпреки, че се засяга Природен парк Българка - Натура 2000.

  2008 г., декември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2009

 1. Документ съдържащ лъжлива информация подписано от кмет Томислав Дончев и арх. Татяна Стойкова - отговор до инициативен комитет

  2009 г., януари - В Подробния Устройствен План (ПУП) Борово-Велчевци от 1613 (15.09.84г. действащ до 2016г.) не съществува трасе цитирано от подписалите се Томислав Дончев и Татяна Стойкова. В допълнение, по адм. дело No. 89/2015г на Габровският административен съд също може да установи, че документа подписан от Томислав Дончев и Татяна Стойкова е съставен от лъжи, т.к. трасето за което те говорят не може да се премести, в контраст с техните твърдения, защото там са къщите на квартал Велчевци.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Писмо от Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) съдържащо заблуди и измами във връзка с петиция от инициативните комитети.

  2009 г., януари - С този отговор АПИ заблуждава всички институции, че са проектирани алтернативни варианти на трасето. Проектираните и цитирани алтернативни варианти са за частите от трасето минаващи извън населените места, докато за трасето минаващо през кварталите алтернативни варианти НЕ СА проектирани. Kоментари са дадени в секция Лъжи и измами.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Отговор от Европейската Комисия по петициите, че одобряват петицията на гражданството от засегнатите квартали, и че започват разглеждането й с последващи действия.

  2009 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 4. Писмо от кмет Томислав Дончев, до Министъра на Държавната Администрация и Адмистративната Реформа в което той дава безмислени препратки, към безмислени и празнословни писма. Томислав Дончев е направил НИЩО да помогне на засегнатото гражданство и решаването на проблема!

  2009 г., април
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Жалба до Омбудсмана за проблеми относно западен обходен път на гр.Габрово и тунел под Шипка.

  2009 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Отговор от омбудсмана, в който той избягва въвличане в проблемите и решаването им.

  2009 г., септември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 6. Заявление от гражданството до обл. управител Светослав Тодоров и кмета на Габрово Томислав Дончев.

  2009 г., май - Заявлението е за това че в нарушение на закона, без да е имало обществено обсъждане за обходен път, такъв е заложен в Подробния Устройствен План (ПУП), на квартали Борово и Велчевци.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 7. Писмо до Янко Янков дирктор на Агенция Пътна Инфраструктура с искане-информация за различните проблеми свързани с "обхода" на гр. Габрово.

  2009 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 8. Искане към Агенция Пътна Инфраструктура, с настояването да се разгледат всички възможни варианти за обходен път на гр. Габрово.

  2009 г., май - Както с това, така и с последващите искания, Агенция пътна инфраструктура не прави нищо за пълноценното разглеждане на всички варианти, включително с разглеждане на терен, със засегнатото гражданство, и с присъствие на учени по пътно строителство и екология.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 9. Писмо до Danuta Hübner комисар по Регионална политика за това, че са отпуснати средства по програма ИСПА за западен обходен път на гр. Габрово а не се разработват алтернавни варианти незасягащи квартали на града.

  2009 г., октомври
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 10. Писмо до Агенця Пътна Инфраструктура (АПИ) с искане за разглеждане на алтернативите за обход.

  2009 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 11. Писмо от кмет Томислав Дончев, с отказ да предостави документите от Общественото обсъждане от 1993г. за Западен обходен път на Габрово и Тунел под Щипка, и Екологична еспертизна оценка от 1993г. изготвена от проф. Николов и научен екип.

  2009 г., май - Моля отбележете отговора на кмет Томислав Дончев, цитат "След уточнявaнe от Ваша страна на предмета на исканата обществена информация, което трябва да стане в писмена форма и да се заведе към Заявлението с Вх. NO ЗО-ЗДОИ-3/18.05.2009 г. същото ще бъде разгледано и своевременно ще бъдете уведомен за решението." Обществена информация НЕ МОЖЕ да бъде отказана, и очевидно Томислав Дончев използва фиктивно извинение за да вземе противозаконно решение и да не предостави изисканата публична информация. Гражданството е изискало цялата информация така, че причината за отказ е несъстоятелна. Вижте още Заявление от гражданите на засегнатите квартали на гр. Габрово до кмет Томислав Дончев и Въпроси от граждани на засегнатите квартали към кмет на Габрово Томислав Дончев.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 12. Писмо от Областен управител Светлозар Тодоров, който не извършва необходимите действия да защити гражданите, въпреки обещанията си.

  2009 г., юни
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 13. Писмо от Европеиската комисия, Karen Lone CHIOTI, коментари и изискване на допълнителна информация във връзка с петиция No 1532(2008).

  2009 г., юни
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Писмо до Европейски дирекции, Karen Lone CHIOTI, министър председател Бойко Борисов, министър на регионалното развитие Росен Плевналиев, директор на Национална Агенция Пътна Инфраструктура Димиър Иванов опносно нарушенията по проекта за западен обходен път на Габрово и тунел Шипка.

  2009 г., юли - Това писмо дава допълнителна информация, изискана от Европеиската комисия (Karen Lone CHIOTI виж по-горе), за нарушенията относно проектирането на Западен обходен път на Габрово и тунел Шипка. Включително, че са отпуснати средства по програма ИСПА за проектиране без да са извършвани консултации с гражданството и др. (виж писмото). Средствата са отпуснати за едни отхвърлен през 1993 г. доказано екологично катастрофален проект, които има също и многоброийни други проблеми. Писмото изисква спиране на средствата от Европейския съюз за този проект.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 14. Писмо от 40-то Народно Събрание до министър на регионалното развитие Росен Плевналиев във връзка с петиция от инициативен комитет.

  2009 г., септември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 15. Писмо от Министерски Съвет до Министерство на регионалното развитие и благоустроиство.

  2009 г., октомври
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 16. Писмо отговор от Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ).

  2009 г., ноември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 17. Отговор от Генерална Дирекция Регионална Политика, че финансирането на западен обходен път и Тунел Шипка е спряно.

  2009 г., ноември - Въпреки това, по-късно финансирането е подновено, въпреки екологичните и други проблем. Явно, под натиск на заинтерисовани лица с лични интереси!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2010

 1. Писмо от Агенця Пътна Инфраструктура до гражданството от кв. "Дядо Дянко" с обещание че ще се извърши анализ на вариантите предложени на общественото обсъждане от 29.09.2010г. Анализ не е извършен с участието на обществеността! В същото вереме данните за вариантите Източен и Западен обходен път "Мусман" са скрити и недостъпни за обществеността умишлено от Агенця Пътна Инфраструктура!

  2010 г., февруари - Агенця Пътна Инфраструктура декларира че спазва екологичното законодателство, но въпреки тези декларации, Световен фонд за дивата природа ВВФ (WWF) и граждани са били ПРИНУДЕНИ да съдят плана на Агенця Пътна Инфраструктура като ЕКОЛОГИЧНО ОПУСТОШИТЕЛЕН, което също виждане е потвърдено от докладчика по делото в съдебният процес. Това също се потверждава от екологична експертиза от изявени Български учени и план за упражление на Парк Българка.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Писмо до Министерски съвет във връзка с проекта който е противоречащ на Българските и Европейски закони и наредби.

  2010 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Писмо до кмет на община Габрово, с което гражданите искат от новия кмет да се съобрази с проведеното обществено обсъждане от 1993г. и да се отхвърли западният обходен път като екологично несъобразен.

  2010 г., април - Както и предишният кмет Томислав Дончев, и този кмет изпълнява нечие нареждане и не прави нищо да защити интересите на гражданите.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 4. Писмо до Агенця Пътна Инфраструктура (АПИ) с цел да се изгради концепция за западен обходен път на Габрово, а не да се използва проект започнат през 1975г. и отхвърлен през 1993г. Диалог за отговорна и изгодна концепция не е осъществен.

  2010 г., април
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Писмо до Генерална Дирекция Регионална Политика, че въпреки екологичните и други проблеми, комисията ги е игнорирала и е подновила финансирането. Сезирането е по изикване на комисаря Charlie Grant в случай, че финансирането бъде подновено.

  2010 г., юни - Отбележете, че от 18 Март 2010г. бившия кмет на Габрово Томислав Дончев, е произведен Министър по Управление на Средствата от Европейския Съюз. Месец по-късно са оптуснати, спрените по много причини средства за проекта Западен обходен път на Габрово и тунел Шипка, включително: екологични, процедурни, административни и др. нарушения на Европейските директиви, и въпреки изявеното несъгласие на местните хора пред Европеиския съюз.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 6. Писмо до Министерство на околната среда и водите, министър Нона Караджова, с искане за предоставяне на акта с които е допуснато/одобрено проектиране на Западен "обходен" път на Габрово, който преминава през четири квартала.

  2010 г., юни - Тъй като Агенця пътна инфраструктура (АПИ) твърди че има изготвен проект, как така АПИ е изготвила проект без предварителни консултации със засегнатите общности. Всъщност Агенця пътна инфраструктура е използвала отхвърленият през 1993 г. година проект!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 7. Становище на гражданството искащо адекватно решение за алтернативните трасета за обхода на Габрово, тъй като не са извършени никакви консултации със засегнатата общност, както изисква закона.

  2010 г., септември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 8. Писмо до председателя на Агенця Пътна Инфраструктура (АПИ) с искане за разглеждане на терен на алтернативния вариант - "Мусман". Такова разглеждане не бе допуснато от АПИ.

  2010 г., октомври
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2011

 1. Отговор от Министерство на оклоната среда и водите за това, че ще бъдат допълнени в доклада за ОВОС, разгледани и оценени други варианти на трасе - източен и западен обход на гр. Габрово.

  2011 г., януари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Писмо до Главни Дирекции Околна Среда и Кохезионни фондове - Европейска Комисия

  2011 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2012

 1. ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД (ДОВОС) ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на Път III-5004 "Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 с тунел под връх Шипка с предмета и целите за опазване на защитени зони

  Коментари по този доклад са предложени в становищата, както и в общественото обсъждане, по-долу.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Становище на гражданството относно Доклада за оценката за въздействие на околната среда (ДОВОС)

  2012 г., февруари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Допълнение към становище на гражданството относно ДОВОС

  2012 г., февруари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 2. Разгорещено обществено обсъждане без взети под внимание предложения и без резултат и смисъл.

  2012 г., февруари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Становища от Инициативен комитет от кв. "Велчевци" и кв. "Чехлевци", Инициативен комитет от кв. "Дядо Дянко" и кв. "Хаджи Цонев Мост", и от граждани, до Министерски Съвет (Бойко Борисов), Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (Добромир Симидчиев), Министерство на Околната Среда и Водите (Нона Караджова), Министерство по Управление на Средствата от Европейския Съюз (Томислав Дончев), Агенця Пътна Инфраструктура (Лазар Лазаров), Българска Академия на Науките, Европейска Комисия, Община Габрово (Таня Христова), Обралстен Управител Габрово (Мариян Кстадинов)

  2012 г., февруари - Тези становища показват несъстоятелността на целия доклад за ОВОС, включително липсата на сравнителни таблици за различните алтернативни варианти, като например такива за съоражения (мостове, тунели, подпорни стени, водоносни системи, резервни путища, ел. съоражения, комминикациония, кабели и др), сравнителни таблице за очуждаваните къщи, сгради, имоти, земеделски земи, гори и др., сравнителни таблици за площадките за складиране на строителни и инертни материали, и за извозената земна маса, и най-вече сравителни таблици с икономическа обосновка и цена за всеки алтернативен вариянт. ВАЖНО: становищата също показват, че основните данните касаещи екологичната обстановка в засегнатите квартали и в Парк Българка са заложени умишлено неверни с цел омаловажаване на негативните ефекти от това строителство, като реалните данни са посочени в тях.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Писмо до отговорните държавни институции представящо пет броя становища от граждани, организации и инициативни комитети, както и 688 броя поименни възражения на граждани живеещи в засегнатите квартали във връзка с ДОВОС.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Допълнение към становище от инициативни комитети.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Становище на представител от инициативен комитет във връзка с ДОВОС.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Становище на представител от инициативен комитет във връзка с ДОВОС.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Становище на медицински доктор от ХЕИ Габрово.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Становище на доцент от Технически Университет Габрово.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Становище от гражданин на засегнат квартал.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Обръщение на гражданството на Габрово към Агенция Пътна Инфраструктура и кмет на Габрово Таня Христова във връзка с игнорирането на техните интереси, обезценяване на собственост и алтернативни предложения.

  2012 г., март - След общественото обсъждане, беше направена покана за допълнителен дебат с цел намиране на най-добрите решения за осъществяване на инвестиционното намерение, която беше игнорирана от администрацията (при управлението на Герб) и такъв не не беше осъществен.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Заявление до кмет на Габрово Таня Христова, изискващо изясняване на позицията на кмета и администрацията по отношение на Западен обходен път на гр. Габрово и тунел Шипка.

  2012 г., февруари - По времето на общественото обсъждане, кмет Таня Христова присъства само като безмълвен наблюдател, без да заеме позиция и още по-малко да защити интересите на гражданите на гр. Габрово. Това безотговорно и престъпно спрямо гражданите на Габрово поведение на кмет Таня Христова предизвиква това заявление от гражданството за изясняване на нейната позиция.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Писмо от Агенця Пътна Инфраструктура (АПИ) от Илиана Захариева, до Соня Божикова, началник на отдел "Приемна" към Министерски съвет, съдържащо ЛЪЖИ (доказани).

  2012 г., март - В редица документи, включително в това писмо г-жа Илиана Захариева лъже давайки невярна информация. Kоментари са дадени в секция Лъжи и измами.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., май - Писмо до Илиана Захариева с въпроси за лъжите и манипулациите в нейното писмо до Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Становище изготвено от инж. Илияна Захариева от управителния съвет на АПИ, в което са представени много неверни данни за варианта на арх. Мусман за западен обход на Габрово с цел отхврлянето му и приемането на трасе искано от АПИ.

  2012 г., май Неверните данни и лъжите в документа са подчертани с червено и кратко коментирани. Kоментари са дадени в секция Лъжи и измами.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Писмо от кмет на Габрово Таня Христова, до Соня Божикова, началник на отдел "Приемна" към Министерски съвет, съдържащо оправдания, заобиколки и подвеждащи твърдения, обаче БЕЗ ДА ОТГОВОРИ НА ГРАЖДАНИТЕ - на техните въпросите.

  2012 г., май - Като кмет на Габрово, Таня Христова е служител (като служа, слугувам, слуга) на гражданите на Габрово, а не на централната администрация, т.к. както всеки кмет, той/тя са поставени в длъжността от гражданите. Таня Христова, обаче НЕ ОТГОВАРЯ на действителните си работодатели, които са гражданите на Габрово, и които й задават въпросите, а прави формалено писмо до персона в централната администрация с което подпомага/изпълнява поръчката на заинтерисуваните интереси за изпълнението на един разрушителен и финансово неизгоден за държавата проект. Отбележете, че Таня Христова, не отговаря за поведението си пред възмутените граждани, а само им изпраща формално копие на изпратеното от нея писмо до централната администрация (на управляващата партия Герб).
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 3. Покана за дебат до Министър председател и всички отговорни институции за намиране на оптималени решения за обход на Габрово и тунел под Шипка. Посочените институции не са проявили отношение към предложението на гражданството.

  2012 г., март - Покана до кмет община Габрово Таня Христова.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., март - Покана до Областен управител Светослав Тодоров
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  2012 г., февруари - Емейл с поканата до Министър председател и отговорни институции.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Писмо потвърждение от Министерски съвет до Областен управител на Габрово Мариян Костадинов за получена покана за дебат. Мариян Костадинов с никакво действие не подкрепи засегнатите граждани.

  2012 г., март - Дебат-разискване предложен от гражданите не е осъществен поради отказ от централната и местна администрации, които са принадлежащи на партия Герб.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Уведомително писмо от Министерски съвет до председател на Агенця Пътна Инфраструктура (АПИ) Лазар Лазаров за това, че в Министерски съвет са получени възражения от гражданството на Габрово.

  2012 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 4. Писмо отговор от Главна Дирекция "Околна Среда" Европейска Комисия

  2012 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Уведомително писмо от Министерсто на Околната Среда и Водите от Евдокия Манева, че е одобрен доклада за ОВОС и се дава разрешение на проекта за обход и пунел под Шипка.

  2012 г., април - Напомняме, че този проект е бил отхвърлен през 1993 г. като екологично опустошителен. Следват съдебни действия от страна World Wide Fund for Nature (WWF), Световен фонд за дивата природа и граждани срещу това решение на МОСВ.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 6. Жалба от World Wide Fund for Nature (WWF), Световен фонд за дивата природа до съда с искане да се отмени Решение № 4-2/2012 на Министъра на околната среда и водите, тъй като са налице основания за наличието на възможност за незаконосъобразното и безвъзвратно унищожение на територии от природен парк и защитена зона Българка в нарушение на ЗООС, ЗЗТ и ЗБР.

  2012 г., април
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Жалба от представители на инициативни комитети до съда с искане да се отмени Решение № 4-2/2012 на Министъра на околната среда и водите, тъй като са налице основания за наличието на възможност за незаконосъобразното и безвъзвратно унищожение на територии от природен парк и защитена зона Българка в нарушение на ЗООС, ЗЗТ и ЗБР.

  2012 г., април
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 7. Жалба във връзка с прекратяването на петицията от Европейския Парламент

  2012 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 8. Уведомително писмо от Министерството на околната среда и водите, че са постъпили жалби срещу решение по ОВОС No 4-2/212г. за одобряване на проект за Западен обход на гр. Габрово и тунел под Шипка.

  2012 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Уведомително писмо от Министерството на околната среда и водите, че са постъпили жалби срещу решение по ОВОС No 4-2/212г. за одобряване на проект за Западен обход на гр. Габрово и тунел под Шипка.

  2012 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 9. Писмо сигнал до дирекции на Европейската комисия, предоставящо документи с уличаващи доказателства за съществени нарушения и измами.

  2012 г., септември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 10. Писмо до Главна Дирекция Околна Среда - Европейска Комисия

  2012 г., ноември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2013

 1. Данни за обходен път на Габрово - трасе, както и използване на пари от Европейска програма.

  2013 г. - Документът е от офицалния уебсайт на Агенця пътна инфраструктура (АПИ).
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Съдебно - техническа експертиза по административно дело No 6941/2012г. от инж. Николай Иванов, доказваща измами в ДОВОС (Доклад за оценка на въздействие на околнатра среда).

  2013 г., февруари - Експертизата от инж. Николай Иванов доказва, че изграждането на мостови съоражения, както и извозването на стотици хиляди кубици земна маса не може да се извърши без спомагателни пътища, което твърди Агенця пътна инфраструктура (АПИ). Спомагателни пътища не са имани в предвид в ДОВОС, което означава, че ще има значително повече негативно въздействие върху околната среда в действителност, което не е отчетено от АПИ умишлено.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Съдебно - техническа експертиза по административно дело No 6941/2012г. от инж. Юлиян Пальов, доказваща огромни измами в ДОВОС (Доклад за оценка на въздействие на околнатра среда).

  2013 г., април - Експертизата от инж. Юлиян Пальов доказва, че:
  1. Всички разстояния до сгради, влкючително жилищни, до ВСИЧКИ населени места, както и до други обекти са заложени умишлено неверни в доклада за ДОВОС, от екипа подготвил ДОВОС, с цел значително омаловажаване на негативното въздействие върху населението и околната среда и приемането на проекта за обход на гр. Габрово и тунел Шипка. За тези нарушения е сезирана прокуратурата, дело Nо 24308/2015г. - Районна прокуратура София, където се извършва разследване в момента. ТАЗИ ИЗМАМА ПРАВИ ДОКЛАДА ЗА ДОВОС НЕВАЛИДЕН, ТЪЙ КАТО НА ТЕЗИ ДАННИ СЕ ИЗГРАЖДА ЦЕЛИЯ ДОКЛАД ЗА ОВОС КАСАЕЩ ПРОЕКТА.
  2. Вариантът Мусман НЕ ПРЕМИНАВА през населени места, от което следва, че инж. Янко Янков, изпълнителен директор на Агенця пътна инфраструктура (АПИ) е излъгал Министерсво на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Комисия по жалбите и петициите на гражданите (Народно Събрание) и Инициативен комитет на граждани от гр. Габрово в писмото си до тях.
  3. Варианта Мусман не доближава акваторията на язовир за питейна вода Хр. Смирнеснски, както инж. Яанко Янков лъже в писмото си до институции и граждани, а преминава на прибл. 2,3 км. от стената на язовира, иначе инж. Пальов щеше да отбележи това. За да се избегне объркване, акватория е различна от вододайна зона, проектът на АПИ, който преминава през кв. Радецки и води до входа на тунел Шипка разрушава вододайната зона Малуша/Козята река на язовир Смирненски, която е на повече от 5 км. от него, както и разрушава "ядрото" на Природен парк Българка.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2014

 1. Решение на ВАС - тричленен състав, адм. дело No. 6941/2012, прието с особенно мнение (т.е. възражение) на докладчика по делото Диана Добрева и наблюдаващия прокурор Валентина Драганова

  2014 г., януари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Касационна жалба към петчленен състав на ВАС срещу тричлененното решение на съда, подадена от World Wide Fund for Nature (WWF), ВВФ - Световен фонд за дивата природа.

  2014 г., януари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Професор, по тунелно строителство, д-р инж. Ю. Тотев е против изгражданият вариaнт на тунела Шипка.

  2014 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Писмо до министерства и АПИ с искане да се вземе под внимание становището на професор по тунелно строителство д-р инж. Юлиян Тотев. БЕЗ НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ.

  2014 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 4. Писмо от ВВФ (WWF) до Генерална дирекция регионална политика на Европейски съюз, за спиране на проекта за тунел под Шипка.

  2014 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

 5. Стъановище до ВАС в седемчленен състав за отмяна на решение на съда от пет членен състав във връзка с възникване на ново обстоятелство.

  2014 г., октомври - Ръководството на Парк Българка (Натура 2000 защитена зона) е одбрило план за управление на парка, който не допуска строителкството на път и тунел под Шипка.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
  План за управление на ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА преминал през обществени обсъждания и предоставен на Министерство на околната среда и водите за одобрение през 2014 г. Тази информация показва наличието на плана, който не допуска строителството на път и тунел под Шипка в парк Българка. Към Август 2016 становището на Министерство на Околната среда и водите за плана е все още неизвестно, но по трасето за подхода за тунела вековните гори се изсичат изцяло в продължение на 4.7 км!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 6. Отговор от Georges KREMLIS, комисар на Генерална Дирекция Околна среда към Европейска Комисия. Комисията взема решение да не открива процедура за нарушение срещу България по повод на жалбата на гражданите за съответните съществени нарушения извършени от управляващите длъжностни лица, въпреки предоставените доказателства за такива нарушения и измами.

  2014 г., ноември - Цитат "службите на Европейската комисия се обърнаха към българските компетентни органи за изясняване на фактите. Въпросът беше детайлно обсъждан и на срещите c българските компетентни власти, посветени на спазването на европейското законодателство в областта на околната среда." Нашата жалба СНАР(2012)02948 беше именно срещу т.н. "българските компетентни власти", които нарушават Европейското и Българското законодателство и които подават невярна и лъжлива информация, вижте док. 1, док. 2, док. 3, док. 4, док. 5, както и цялата документация на този сайт, с други думи питат крадеца дали открадна и лъжеца дали излъга.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 7. Сигнал до Главна Дирекция Околна среда към Европейският парламент за извършване на проверка т.к. българските власти дават невярна информация по проекта обходен път на Габрово и тунел Шипка, с Европейско финансиране.

  2014 г., декември - В същото време Главна Дирекция Околна среда към ЕП отказва независимо раследване.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 8. Писмо от ВВФ (WWF) до Главна Дирекция Околна среда към Европейският парламент изразяващо несъгласие с решението и разочарование от отказа на Европейската комисия да проведе необходимите разследвания във врезка със закононарушенията в проекта.

  2014 г., декември
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2015

 1. Сигнал до дирекции на Европейската Комисия във връзка нарушения и престъпления, извършени от държавни органи и съдебната система в Република България във връзка с одобряването и изграждането на инвестиционно предложение за изграждане на околовръстен път на Габрово и тунел под връх Шипка.

  2015 г., януари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Сигнал до Главна Дирекция Околна среда и други дирекции към ЕП за да извършат пълна проверка от независими експерти на всички факти и обстоятелства посочени в нашите жалби и становища.

  2015 г., януари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Жалба сезираща прократурата за неверни данни използвани в изготвянето на Доклада за оценката за въздействие на околната среда (ДОВОС), всъщност данните на които е изграден доклада са неверни - разтояния до сгради и населени места; прикриване на наличието на местообитания (флора и фауна) и защитени животински видове - Парк "Българка" (Натура 2000).

  2015 г., февруари - Раследването продължено в Софийска градска прокуратура, където е пркратено от Зоя Спасова Мананска, която отказва възбуждането на досъдебно производство, въпреки представените факти за фалшификации и злоупотреби от екипа съставил ДОВОС със съдействието на Агенця пътна инфраструктура (АПИ) - todo link.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 4. Второ искане до кмет на Габрово Таня Христова и Общинска администрация за информация по Закона за достъп до информация във връзка с Общия градоустройствен план на Габрово и неговата актуализация от 1996 г.

  2015 г., април - На предходно искане за копие на Обшия градоустройствен план на Габрово от 12.03.2015г. Община Габрово е предоставила не-читаема карта с редица други нарушения по Закона за достъп до информация включително липсата на валиден подпис и неспазване на срока за предоставяне. Текущото искането е отпрвено до кмет на Габрово Таня Христова, потвърждаващо първоначалното искане и изискващо разяснение по незаноността и безобразието на получения отговор.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Трето искане до кмет на Габрово Таня Христова и Общинска администрация за информация по Закона за достъп до информация във връзка с Общия градоустройствен план на Габрово и неговата актуализация от 1996 г.

  2015 г., май Това писмо е последващо на предходните искания на публична информация по Закона за достъп до информацията, които до момента са оставени без отговор от Община Гарово. С това писмо засегнатите граждани продължават да искат да им бъде предосътавена цялата документация от консултации и проведени обществени обсъждания свързани с промяната на Общия градоустройствен план извършена през 1996 г. След като Община Габрово отказва да предостави исканите документи, може да се направи извод, че закона е нарушен най-малко по-един от следните начини: (а) не са провеждани консултации и обществени обсъждания със засегнатите граждани, (b) проведени са консултации, но има нещо друго незаконно/нередно в промяната на ОГП, (c) документите са унищожени, (d) Общината нарушава Закона за достъп до информация, или (e) други незаконни действия които правят Общината неспособна да предостави исканите документи.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Четвърто искане до кмет на Габрово Таня Христова и Общинска администрация за информация по Закона за достъп до информация във връзка с Общия градоустройствен план на Габрово и неговата актуализация от 1996 г.

  2015 г., юли - Община Габрово продължава да отказва на гражданите на Габрово достъп до Общия градоустройствен план на Габрово и до Заданието за проектиране и за изработване на актуализация на ОУП – 1981 г.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Жалба до съда с искане за достъп до информация (по ЗДОИ) до Административния съд град Габрово, тъй като Община Габрово не предоставя достъп на граждани до Общия градоустройствен план на Габрово, както и достъп до Заданието за проектиране и за изработване на актуализация на ОУП – 1981г.

  2015 г., юли - Тази жалба до съда е подадена поради по-горе описаните нарушения на Закона за достъп до информация извършени от Община Габрово с кмет Таня Христова. Поради тези нарушения на закона, гражданите се обръщат към съда и е заведено дело No 137/2015г. в Административен Съд Габрово.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Жалба до Административния съд - гр. Габрово, против решение № 83/08.04.2015 г. на Общински съвет- Габрово, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово. По повод жалбата е образувано адм. дело No 89/2015г.

  2014 г., август - В случая се касае за проектиране на път и провеждане на обществени обсъждания (в нарушения на закона), и одобрението му без той да е одобрен в подробният устройствен план на Борово – Велчевци. Това е нарушение на Закон за Устройво на Територията (ЗУT):
  1. Нарушен е чл.75 ал1 , тъй като проектирането на настоящето трасе за обход не е саобразено със сега действащия ПУП на кв.Велчевци - № 1613 / 15.09.84г., в който това трасе не е предвидено.
  2. Нарушен е чл.76 ал.3, тъй като е допуснато проектиране на път без да има съвместимост с ПУП на Борово – Велчевци.
  3. Нарушен е чл.108 ал.1, тъй като предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 6. Нова петиция до Комисията по петициите към Европеийския Парламент с искане за възстановяване на разследването свързано с петиция № 1532/2008, поради практически отказ от правосъдие както на национално, така и на ниво ЕС. Петицията е съпроводена от 680 индивидуални възражения от местните граждани. (Български език)

  2015 г., октомври - Получен е неофициaлен "e-майл" отказ, официaлен отговор не е даден!!!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  New petition to the Commettee on Petition of the European Parliament asking for further investigation related to petition № 1532/2008, due to denial of justice and compliance with the law by the national and European institutions. The petition is accompanied by nearly 700 individual objections by local citizens living in the concerned area. (English)

  2015 г., октомври - There is an informal denial of the petition sent by email, formal answer/letter is declined!!!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Неофициален отговор по имейл на петицията. Заявките за официален отговор засега са игнорирани!!!

  2016 г., април - Неофициaлен отговор, който казва, че няма нарушения и всичко е както трябва!!!
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 7. Решение от 2015г. по адм. дело No 137/2015г.-АС Габрово. С това решение съдът задължава Община Габрово да предостави на гражадните Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г. и Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП).

  2015 г., декември - Въпреки закона и решението на съда, Община Габрово с кмет Таня Христова отказва на гражданите възможността да придобият плана в работен размер, като например да направят снимка или копие по друг начин. Общинските чиновници отказват да подпишат протокол, че не позволяват на гражданите да направят снимка на тези планове на града, както и копия цифрови и/или физически.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 8. Постановление от прокурора Евгения Манева от Софийска Районна Прокуратура който е установил, че има данни за нарушения при изготвянeто на ДОВОС за Западен обход на Габрово и тунел под Шипка, но отказва да образува до-съдебно производство.

  2015 г., декември - Въпреки че прокурора Евгения Манева е установила доказаните престъпленив по адм. дело No 6941/2012 на ВАС и от становищата на вещите лица Николай Иванов и Юлиaн Пальов, тя отказва да образува до-съдебно производство. Това постановление е обжалвано в Софийска Градска Прокуратура.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 9. Съдебно решение на Административно дело No. 89/2015г., свързано с обжалване от засегнати граждани на Подробния Устройствен План на квартали Борово и Велчевци. Решението е на съдията Иван Цонков, въпреки че му бе поискан ДВА ПЪТИ отвода и на двете съдебни заседания. Отвода на Иван Цонков бе официално поискан за това, че той използва експертиза с невярно съдрържание и базира решението си на нея, която ТОЙ е назначил от арх. Фани/Фанка Дочева, и отхвърли назначаването на нова експертиза.

  2015 г., декември - Иван Цонков, използвайки невярна експертиза, отхвърли жалбата на гражданите, която е против приемането на Подробния Устройствен План (ПУП) на квартали Борово и Велчевци, който е приет при наличието на многобройни нарушения на административно производствените правила и при нарушение на материaлния закон. По настоящия закона приет при управлението на Симеон Сакскобургготски гражданите нямат право на обжалване.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Експертиза с невярно съдържание от арх. Фани/Фанка Дочева по Административно дело No. 89/2015г.

  2015 г., декември - Карта с невярно съдържание изготвена от арх. Фани/Фанка Дочева към експретиза по адм. дело номер 89/2015г.. На карата е нанесено трасе с жълт цвят, за което е записано, че е извадка от Общия градоустройствен план на Габрово (ОГП) от 1981г. Това е лъжа - жълтото трасе е от Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП) на Габрово от 1996г, в който план има измами и злоупотреби, някои от които свързани именно с жълтото трасе. Допълнително, тази карта противоречи на твърденията на кмет Томислав Дончев и арх. Татяна Стойкова.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Бележки по провежаднето на адм. дело 89/2015г., и доводи от страна на засегнатите граждани, които да се имат в предвид при вземането на решение по делото официaлно внесени в АС Габрово. Те показват наличието на многобройни нарушения на административно производствените правила и при нарушение на материaлния закон.

  2015 г., декември - Многобройните нарушения, цитирани в този документ са игнорирани от съдия Иван Цонков при решението на делото. Тези нарушения се отнасят към следните документи Общия градоустройствен план на Габрово от 1981г., Генерално Комуникационно-Транспортения План (ГКТП), използват експертиза с невярно съдържание от вещо лице арх. Фани/Фанка Дочева todo,
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

Документи и кореспонденция 2016

 1. Касационна жалба до Върховния Административен Съд във връзка с Решение № 115 от 22.12.2015 г., постановено от АС-Габрово по адм. дело № 89/2015 г. на АС-Габрово, с което съдът е отхвърлил жалбата ни срещу приетия и одобрен с решение № 83/08.04.2015 г. на Общинския съвет-Габрово ПУП-ПРЗ на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово, окончателен вариант (в цифров и графичен вид).

  2016 г., януари
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Определение на Върховният административен съд по адм. дело No 2473/2016, в което той решава, че решението по дело 89/2015г. на Габровския администартивен съд (взето от един съдия) не може да бъде обжалвано и е окончателно.

  2016 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 2. Жалба до Софийска Градска Прокуратура с искане Постановление по пр. преписка 24308/2015 год. от Софийска Районна Прокуратура да бъде отменено.

  2016 г. - Искането е, тъй като чрез съда при адм. дело No 6941/2012 на ВАС и становищата на вещите лица Николай Иванов и Юлиaн Пальов са доказани престъпления извършени при изготвянeто на ДОВОС (от 'Данго проект консулт' - ЕООД гр. София) за Западен обход на Габрово и тунел под Шипка. Прокурора Евгения Манева от Софийска Районна Прокуратура е установил, че има данни за нарушения но отказва да образува до-съдебно производство.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 3. Писмо до Европейската Сметна Палата за това, че за коридор No 9 са искани и отпуснати средства за дублиращи се трасета, нарушавайки Европеиския регламент. (Български)

  2016 г., февруари - Европейската Комисия е била умишлено заблудена, като са й искани два пъти пари за един и същи коридор.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Letter to the Europen Court of Auditors regarding the fact that funds for European corridor No 9 have been requested, and received, for duplicate roads breaking the European law! (English)

  2016 г., март - The European Commision has been intentionally mislead and swindled.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Reply from the Europen Court of Auditors, that they will consider the information. (English)

  2016 г., май - Отговор от Европейска Сметна палата, че ще анализират информацията и може да я използват в бъдещи разследвания.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 4. Писмо до немски евро-депутати и комисаря по регоинална политика Corina Cretu за проблемите свързани с обхода на Габрово и тунел Шипка. (Немски)

  2016 г., март - Letter to German members of the European Parliament about the problems and illegalities with tunnel Shipka.
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка
 5. Писмо до Президента на Европейската сметна палата с искане да се направи разследване дали за един и сьщ пътен коридор No. 9 са искани два пъти средства за две различни трасета, заблуждавайки Европейската комисия и нарушавайки Европейските правила.

  2016 г., март
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка

  Потвърждение от Европейската сметна палата че тя ще извърши необходимото разследване.

  2016 г., май
  Отворете документа за четене, изтегляне и разпечатка